Plameni pozdravi: reprezentativni portret detinjstva u socijalističkoj Jugoslaviji | Renata Poljak

RENATA POLJAK

kata-hamb
Plameni pozdravi: reprezentativni portret detinjstva u socijalističkoj Jugoslaviji
Museum of Yugoslav History, Belgrade 28. 2. — 19. 4. 2015.

Izložba Plameni pozdravi predlaže novo promišljanje socijalističke Jugoslavije – njene strukture, karaktera i nasleđa – kroz istraživanje reprezentativne slike detinjstva. Istražujući zvanične arhive i prikazujući ih kroz intervencije savremenih umetnika poreklom iz nekadašnje Jugoslavije, kao i postavljanjem arhivskog materijala u aktivni dijalog sa umetničkim radovima koji se u širem smislu bave nekadašnjom Jugoslavijom, projekat preispituje i mogućnost kolektivnog sećanja na zemlju koja više ne postoji kao i status arhiva ovakve zemlje u novonastalim nacionalnim državama.

www.mij.rs